مطالب توسط alumadmini

دستورالعمل تست سیل(تست جوهر)

اسناد مرجع:  استاندارد ASTM :B136-84 دوره زمانی اجرای تست: پس از طی مرحله سیل معمولاً 4 ساعت پس از خارج شدن از وان سیل مقدمه  پروفیل‌های آندایز در مکان‌هایی استفاده می‌شوند که بدون روکش در معرض هوا هستند و یا به عنوان یک پوشش محافظ در محیط‌های خورنده قرار دارند و در نتیجه در معرض […]

فرآیند آندایز

آندایز یک فرآیند الکتروشیمیایی (Electrochemical process) است که برای افزایش ضخامت لایه‌ی اکسیدی که به صورت طبیعی روی سطح فلزات تشکیل می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرد.این فرآیند بر روی فلزاتی مانند تیتانیوم، روی، تنگستن و خصوصاً آلومینیوم انجام می‌گیرد. اما برای آهن و استیل کربن مفید نیست؛ زیرا این فلزات در حین آندایز، ورقه ورقه […]

کارخانه آندایزینگ آلومینیوم- ایتالیا

شکل1:یکی از بحث های مهم در دو وان آندایزینگ و الکتروکالرینگ، دانسیته انتقال الکترون می باشد. طراحی مثلثی سازه در شکل 1 سبب می گردد انتقال الکترون تسهیل یابد. در بازدید های صورت گرفته از خطوط آندایزینگ ایران مشاهده شد که گاها این سازه به صورت مربع ساخته می شود. یکی از دلایل استفاده از […]

عملیات رنگرزی دو مرحله ای

با روشهای زیر می توان رنگهای ناشی در سطح آلومینیوم ایجاد کرده که برای استحکام بیشترآن هم از محلول 5 درصد دی کرومات سدیم به عنوان seal کننده استفاده می کنند . بدین ترتیب که قطعات اندایز شده را ابتدا در محلول بو پس از شت و شو در محلول الف  فرو می برند و سپس آنها […]

DESMUTTING WITH NITRIC ACID

Determination of HNO3 concentration:   5 ml of bath solution sample and 5 grams of potasium flouride are added to 100 ml distilled water in an erlenmayer flask. 3-4 drops of phenol phytalein indicator is added to this mixture and titrate 1.0 N NaOH solution until colour changes to pink .ml of 1,0 N NaOH […]